Newsletter 11-12/2016

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA  Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020. Czytaj więcej
 2. UCHWAŁA Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 58 z dnia 22 listopada 2016 rok w sprawie wysokości kosztów pośrednich. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 53 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 36 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 7. ZARZĄDZENIE Nr 123/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 8. ZARZĄDZENIE Nr 116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA Nr 51 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY UCZELNI.  Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 50 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Zakładem Usług Wodnych  Sp. z o. o. w Dobrym Mieście. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 42 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Kocur-Bery w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA  Nr 41 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 2025. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 33 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Umowy o współpracy z firmą TOWIT Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Warszawie. Czytaj więcej.
 6. DECYZJA  Nr 23/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych przygotowania Pracy Dyplomowej i Projektu Inżynierskiego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 7. DECYZJA  Nr 22/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu wyboru przez dyplomanta jednostki organizacyjnej i opiekuna pracy dyplomowej, trybu zgłaszania pracy dyplomowej oraz trybu składania pracy dyplomowej. Czytaj więcej.
 8. Decyzja 21/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji i trybu postępowania związanego z zatrudnieniem nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem postępowania konkursowego. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Podwyżki 2017. Czytaj więcej.
 2. BELFER UWM - głosowanie trwa. Czytaj więcej.
 3. Wykład otwarty Prof. Maurizio d’Amato, Dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor. Czytaj więcej.
 4. Rekrutacja na studia Erasmus +. Czytaj więcej.
 5. Druki do pobrania (baza dokumentów). Czytaj więcej.
 6. Dokumenty Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.
 7. Decyzje Dziekana. Czytaj więcej

Konferencje i seminaria

 1. Analiza geoinformacyjna poprawi bezpieczeństwo. Czytaj więcej.
 2. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "DYLEMATY I WYZWANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ". Czytaj więcej.
 3. Warsztaty WebGIS – praca z danymi przestrzennymi „w chmurze” i tworzenie aplikacji mapowych oraz geostatystyczne metody opracowywania map. Czytaj więcej.
 4. VII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER. Czytaj więcej
 5. Konferencja Naukowa RMP 2017. Czytaj więcej.
 6. GIS w NAUCE. Czytaj więcej.
 7. Konferencja Naukowa Młodzi dla Techniki 2017. Czytaj więcej.
 8. VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BUDOWLANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW.  Czytaj więcej.
                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.