II Międzynarodowa Konferencja Naukowa NT. "DYLEMATY I WYZWANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ"

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zapraszają na
II Międzynarodową Konferencję Naukową
w  cyklu: PRZESTRZEŃ – TECHNOLOGIA – EKONOMIA
,
której myślą przewodnią w roku 2017 będzie: „Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej”
 24 marca 2017 r. - Kraków

 

termin zgłoszenia został przesunięty do 30 stycznia 2017
strona internetowa konferencji: http://www.pte.egeolab.pl/pl/index.php