VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BUDOWLANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

,,EUROINŻYNIER”

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w
VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI BUDOWLANEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

,,EUROINŻYNIER”

o temacie przewodnim

„NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH” 

Konferencja odbędzie się w dniach 7 - 9 kwietnia 2017 roku na Politechnice Krakowskiej

 

           Program Konferencji obejmuje:

  • Przedstawienie referatów studentów i doktorantów

  • Konkursy referatów studentów I, II i III stopnia

  • Wykłady gości honorowych

  • Prezentacje firm branżowych

  • Dyskusje tematyczne zainspirowane wygłoszonymi wykładami oraz prezentacjami

  • Spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne

  • Integracja Uczestników, uroczyste zakończenie konferencji, zwiedzanie Krakowa

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie referatów studenckich i doktoranckich.
Bardzo prosimy o współpracę Opiekunów Kół Naukowych i liczymy na Państwa udział w pracach Jury.

Do udziału w Konferencji zachęcamy również wolnych słuchaczy.

Terminarz (czytaj więcej)

W imieniu organizatorów:

Zarząd i Opiekunowie SKNKŻ CONKRET