GIS w NAUCE

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić wszystkich użytkowników i pasjonatów systemów GIS do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w NAUCE", która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2017r na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w najbardziej malowniczym polskim kampusie akademickim "Kortowo" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wybrane referaty będą mogły zostać opublikowane w recenzowanych czasopismach, ewidencjonowanych w wykazach Ministerstwa. Lista czasopism zostanie podana w komunikacie nr 2.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie PDF oraz na stronie: http://giswnauce.uwm.edu.pl
>>>pobierz komunikat 1<<<

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: giswnauce@uwm.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Michał Bednarczyk
członek Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w NAUCE"
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie Katedra Geodezji Szczegółowej ul. Heweliusza 12, Olsztyn