Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest jednym z nielicznej grupy w Polsce, posiadających pełnię praw do nadawania tytułów: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Oferujemy studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunkach: Geodezja i Kartografia i Gospodarka Przestrzenna...