Dokumentacja dotycząca zatrudnienia

Dokumentacja postępowań konkursowych / postępowań bez konkursu na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja - pobierz

  • Kwestionariusz osobowy - pobierz_DOC   pobierz_PDF

  • Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i orgnizacyjnych - pobierz

  • Informacja o całokształcie dorobku naukowego - pobierz

  • Informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich  - pobierz    obszar nauk ścisłych i inżynierskich

  • Oświadczenie-podstawowe miejsce pracy - pobierz

  • Oświadczenia do ewaluacji - druki do pobrania na stronie http://bip.uwm.edu.pl/node/6335

  • Oświadczenie o stanie zdrowia Kandydata - *.pdf;  *.doc

  • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (postępowania bez konkursu) - pobierz