Druki do pobrania - pracownicy

Zatrudnienie:
 • Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego - Bez Konkursu *.doc; *.pdf
 • Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego - Konkurs *.doc; *.pdf
 • Wniosek o zatrudnienie pracownika nie będącego nauczycielem akademickim *.doc
 • Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta *.docx
 • Dokumentacja postępowań dotyczących zatrudnienia - czytaj więcej
 • Kwestionariusz osobowy *.doc, .pdf
Plany Urlopowe:
 • Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze *.doc
 • Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze *.doc
Premie:
 • Wniosek dotyczący przyznania premii uznaniowej *.doc.
 • Miesięczna Karta Pracy .xls
Numerowanie faktur:
 • Instrukcja numerowania faktur faktur w UWM obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. - czytaj więcej
PIN:
 • Platformy Informacji o Naukowcach WGIPB - Karta Jednostki, Karta Naukowca, Przykład *.doc