Terminy i tematyka posiedzeń Rady Wydziału

TERMINY I TEMATYKA POSIEDZEŃ
RADY WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

ORAZ TERMINY POSIEDZEŃ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO
>>POBIERZ<<

Data

Godz.

Tematyka posiedzeń

Porządek
posiedzenia

18.09.2018

9.oo

Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2018 roku.
Podsumowanie wyników rekrutacji na studia. Sprawy bieżące.
USTAWA 2.0.

POBIERZ

06.10.2018
(sobota)

9.00

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 oraz Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału.

-

16.10.2018

9.oo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
 i Budownictwa w roku akademickim 2017/2018. Powołanie Komitetu Obchodów 60-lecia kierunku „geodezja i kartografia”.

POBIERZ

13.11.2018

9.oo

Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród resortowych
i odznaczeń państwowych.

POBIERZ

11.12.2018

9.oo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy.
Prowizorium budżetowe.

POBIERZ

15.01.2019

9.oo

Ocena potencjału rozwojowego Wydziału.
Sprawy bieżące.

POBIERZ

12.02.2019

9.oo

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za II półrocze 2018 roku. Sprawy bieżące.

POBIERZ

12.03.2019

9.oo

Podsumowanie wyników rekrutacji na studia II stopnia.
Zmiany w ofercie kształcenia od roku akademickiego 2019/2020.
Odznaczenia uczelniane i nagrody Rektora.

POBIERZ

16.04.2019
 

9.oo

Badania Naukowe i Współpraca z Gospodarką. Studia Doktoranckie.
Studia Podyplomowe.

POBIERZ

14.05.2019

9.oo

Sprawy kadrowe i sprawy bieżące.

POBIERZ

11.06.2019

9.oo

Dydaktyka i kształcenie.
Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.

POBIERZ

2.07.2019

9.oo

Rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę im. Prof. Lubomira Włodzimierza Barana.
Sprawy bieżące.

POBIERZ

* - termin posiedzenia Rady Wydziału uzależniony od spraw bieżących.
 

ARCHIWUM:

  1. Rok akademicki 2017/2018 - zobacz

  2. Rok akademicki 2016/2017 - zobacz

  3. Rok akademicki 2015/2016 - zobacz

  4. Rok akademicki 2014/2015 - zobacz