Terminy i tematyka posiedzeń Rady Wydziału

TERMINY I TEMATYKA POSIEDZEŃ
RADY WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ORAZ TERMINY POSIEDZEŃ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO
>>POBIERZ<<

Data

Godz.

Tematyka posiedzeń

Porządek
posiedzenia

19.09.2017

9.oo

Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

POBIERZ

30.09.2017
(sobota)

12.oo

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 oraz Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału. (obecność obowiązkowa)

-

17.10.2017

9.oo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
 i Budownictwa w roku akademickim 2016/2017.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2017 roku.

POBIERZ

14.11.2017

9.oo

Wyniki rekrutacji na studia. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród resortowych i odznaczeń państwowych.

POBIERZ

12.12.2017

9.oo

Ocena potencjału rozwojowego Wydziału.
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy.

POBIERZ

16.01.2018

9.oo

Kształcenie. Sprawy bieżące.

POBIERZ

13.02.2018

9.oo

Sprawy bieżące.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
za II półrocze 2017 roku.

POBIERZ

13.03.2018
nowy termin
20.03.2018

9.oo

Rekrutacja na studia w roku akad. 2017/2018. Zmiany w ofercie kształcenia w roku akademickim 2018/2019. Odznaczenia uczelniane.

POBIERZ

17.04.2018
 

9.oo

Badania Naukowe i Współpraca z Gospodarką. Studia Doktoranckie.
Studia Podyplomowe.

POBIERZ

15.05.2018

9.oo

Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ

POBIERZ

12.06.2018

9.oo

Dydaktyka i Kształcenie.

POBIERZ

3.07.2018

9.oo

Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ
18.09.20189.ooSprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
 Sprawy bieżące.
POBIERZ

* - termin posiedzenia Rady Wydziału uzależniony od spraw bieżących.
 

ARCHIWUM:

  1. Rok akademicki 2015/2016 - zobacz

  2. Rok akademicki 2014/2015 - zobacz