2016/2017

TERMINY I TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017ORAZ
TERMINY POSIEDZEŃ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO


>>POBIERZ<<

Data

Godz.

Tematyka posiedzeń

Porządek
posiedzenia

13.09.2016

9.oo

Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowej kadencji.
 Sprawy bieżące

POBIERZ

01.10.2016
(sobota)

12.00

IInauguracja roku akademickiego 2016/2017 oraz Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału. (obecność obowiązkowa)

-

18.10.2016

9.oo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2015/2016

POBIERZ

15.11.2016

9.oo

Wyniki rekrutacji na studia. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród resortowych i odznaczeń państwowych.

POBIERZ

13.12.2016

9.oo

Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego. Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Ocena potencjału rozwojowego Wydziału.
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

POBIERZ

17.01.2017

9.oo

Kształcenie. Sprawy bieżące.

POBIERZ

14.02.2017

9.oo

Sprawy bieżące.

POBIERZ

14.03.2017

.oo

Rekrutacja na studia w roku akad. 2016/2017. Zmiany w ofercie kształcenia w roku akademickim 2017/2018. Odznaczenia uczelniane i nagrody Rektora.

POBIERZ

11.04.2017
 

9.oo

Badania Naukowe i Współpraca z Gospodarką. Studia Doktoranckie.
Studia Podyplomowe.

POBIERZ

16.05.2017
nowy termin
9-05-2017

 

9.oo

Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ

13.06.2017

9.oo

Dydaktyka i Kształcenie.

POBIERZ

4.07.2017

9.oo

Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy.
 Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ

* - termin posiedzenia Rady Wydziału uzależniony od spraw bieżących.