2015/2016

TERMINY I TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA ORAZ TERMINY POSIEDZEŃ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

>>POBIERZ<<

Data

Godz.

Tematyka posiedzeń

Porządek
posiedzenia

21.09.2015

9.oo

Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego. Sprawy bieżące.

POBIERZ

26.09.2015 (sobota)

12.3o

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 oraz Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału. (obecność obowiązkowa)

-

20.10.2015

9.oo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
 i Budownictwa w roku akademickim 2014/2015.

POBIERZ

17.11.2015

9.oo

Wyniki rekrutacji na studia. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród resortowych i odznaczeń państwowych

POBIERZ

15.12.2015

9.oo

Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego. Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Ocena potencjału rozwojowego Wydziału.
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

POBIERZ

19.01.2016

9.oo

Kształcenia. Sprawy bieżące.

POBIERZ

16.02.2016

9.oo

Sprawy bieżące.

POBIERZ

15.03.2016

9.oo

Rekrutacja na studia w roku akad. 2015/2016. Zmiany w ofercie kształcenia w roku akademickim 2016/2017. Odznaczenia uczelniane i nagrody Rektora.

POBIERZ


19.04.2016

9.oo

Badania Naukowe i Współpraca z Gospodarką. Studia Doktoranckie.
Studia Podyplomowe.

POBIERZ

17.05.2016

9.oo

Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ

14.06.2016

9.oo

Dydaktyka i Kształcenie.

POBIERZ

28.06.2016/

9.oo

Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy.
 Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ

* - termin posiedzenia Rady Wydziału uzależniony od spraw bieżących.
 

ARCHIWUM:

  1. Rok akademicki 2015/2016 - zobacz

  2. Rok akademicki 2014/2015 - zobacz