Pozostałe publikacje

Pozostałe publikacje

2015

 1. Gabara G., Mroczkowski K., Pomiankowska-Wronka A., (2015), Analysis of kinematic measurement of railway track geometrical parameters, Logistyka, No. 4, pp. 3273-3277.
 2. Gabara G., Mroczkowski K., Kamiński W., (2015), Analysis of the reproducibility of geodetic railway kinematic measurement (part 1), Logistyka, No. 4, pp. 3256-3264.
 3. Pawłowicz J., Szafranko E., (2015), Wpływ różnych zmiennych pomiarowych w metodzie TLS na interpretację informacji o stanie budynku, Logistyka, No. 5, pp. 1215- 1222.
 4. Gabara G., Mroczkowski K., Kamiński W., (2015), Analysis of the reproducibility of geodetic railway kinematic measurement (part 2), Logistyka, No. 4, pp. 3265-3272.
 5. Ciećko A., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., Oszczak S., Grunwald G., Baber K., (2015), Wykorzystanie systemów satelitarnych w bezpiecznej nawigacji powietrznej, Logistyka, No. 3/2015, pp. 744-750.
 6. Turski A., Śmieja M., Rapiński J., (2015), Wykorzystanie współczynników rozmycia precyzji przy nawigacji wewnątrz budynków, Logistyka, Vol. 3/2015, pp. 4123.
 7. Szafranko E., Pawłowicz J., (2015), Zadania logistyczne w przedsięwzięciach budowlanych, centra logistyczne, Logistyka, No. 4, pp. 5898-5904.
 8. Szafranko E., (2015), Zarządzanie mostami i wiaduktami leżącymi w pasie dróg samorządowych, Drogi Powiatowe i Gminne, No. 1, pp. 10 - 14.
 9. Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., Janicka J., (2015), Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego do oceny stanu dróg w planowaniu transportu, Logistyka, Vol. 4, pp. 2478-2486.
 10. Górska-Pawliczuk A., Żukowska J., (2015), Drogowe roboty tymczasowe a bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, Logistyka, Vol. 4, pp. 3453-3462.
 11. Szafranko E., (2015), Kilka wariantów jednej inwestycji. Budowa dróg na terenach cennych przyrodniczo, Drogi Powiatowe i Gminne, No. 2, pp. 14-19.
 12. Podciborski T., Ceberek J., (2015), Metoda oceny atrakcyjności sieci ścieżek rowerowych wraz z jej weryfikacją na wybranych obiektach badawczych., Logistyka, No. 4/2015, pp. 5325-5329.
 13. Rapiński J., Cellmer S., Śmieja M., Caban J., (2015), Możliwości wykorzystania naziemnych nadajników sygnału GNSS w zastosowaniach automotive, Logistyka, Vol. 3/2015, pp. 4118.
 14. Gabara G., Pomiankowska-Wronka A., (2015), Multidimensional data collection structures and logistic data analysis in TAGIS system, Logistyka, No. 4, pp. 3278-3287.
 15. Szafranko E., (2015), Nowoczesna sieć transportowa jako element infrastruktury logistycznej, Logistyka, No. 3, pp. 5807 – 5811.
 16. Podciborski T., Cywińska P., (2015), Ocena atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz oferowanych usług wybranych stacji paliw zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyn., Logistyka, No. 4/2015, pp. 5330-5334.
 17. Podciborski T., Mikluszka P., (2015), Ocena stanu zagospodarowania przystanków autobusowych miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie miasta Olsztyn., Logistyka, No. 4/2015, pp. 5335-5339.
 18. Szafranko E., (2015), Ochrona drzew i krzewów w świetle nowelizacji ustawy. Jak przeprowadzić proces inwestycyjny?, Drogi Powiatowe i Gminne, No. 5, pp. 10 - 14.
 19. Ciećko A., Grunwald G., Łątka K., (2015), Analiza dokładności pozycjonowania pojazdu w ruchu miejskim za pomocą smartfonów wyposażonych w chipset GPS oraz GPS/GLONASS, Logistyka, No. 3/2015, pp. 737-743.
 20. Tomaszewski D., Rapiński J., Śmieja M., (2015), Projekt oraz pierwsze testy zintegrowanej platformy ewaluacyjnej GPS/INS, Logistyka, Vol. 3/2015, pp. 46-49.
 21. Krzywonos L., Nieoczym A., Madlenak R., Śmieja M., Rapiński J., (2015), Przepływ materiałów w magazynach przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego, Logistyka, Vol. 3/2015, pp. 3504.
 22. Wójcik R., Kosiński P., (2015), Seeming air tightness of construction partitions, Energy Procedia, Vol. in press,.
 23. Tran C., (2015), Structural-Damage Detection with Big Data using Parallel Computing based on MPSoC, International Journal of Machine Learning and Cybernetics,.
 24. Szafranko E., (2015), Applicability of the indicator method to evaluation of road building projects, News in Engineering, No. 1, pp. 1 - 7.
 25. Szafranko E., (2015), Evaluation Of Variant Construction Projects Supported By Expert Opinion Systems Based On Multi-Criteria Methods, International Journal of New Technologies in Science and Engineering, Vol. 2, No. 5, pp. 39-46.
 26. Szafranko E., (2015), Multi-criteria methods in an analysis of variants of a construction project, Materials, Methods & Technologies, No. 9, pp. 155-168.
 27. Pawłowicz J., Szafranko E., (2015), Non-invasive data collecting from 3D laser scanning of objects covered by the historic buildings conservation plan, for the purpose of their restoration, International Journal of New Technologies in Science and Engineering, Vol. 2, No. 6, pp. 32-39.
 28. Pawłowicz J., Szafranko E., (2015), Recording and analysis of anomalies appearing in structures of wooden construction objects using the 3D laser scanner, Materials, Methods & Technologies, No. 9, pp. 178-184.

2014

 1. Klovanych S..,  (2014), Ползучесть бетона при сложных режимах нагружения и нагрева (Creep of Concrete Under Variable Loading and Heating), Научнные труды III Всероссийской (II Международной)  конференции по бетону и железобетону «Бетон и железобетон – Взгляд в будущее» 12-16 мая 2014, Vol. Том I «Теория железобетона. Железобетонне конструкции. Расчет и конструирование», No. , pp. 59-68.
 2. Hejbudzka K., Łata P., Zienkiewicz M., (2014), Przenośne urządzenia – ranking ramion pomiarowych na przykładzie wiodących firm na rynku, Nowa Geodezja w Praktyce, Vol. , No. 13, pp. 3-15.
 3. Hejbudzka K., Łata P., Zienkiewicz M.., (2014), Świat w 3D, Nowa Geodezja w Praktyce, Vol. , No. 10, pp. 5-14.
 4. Szafranko E..,  (2014), Drogowe bariery ochronne jako aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 5, pp. 18-21.
 5. Szafranko E., (2014), Problematyka bezpiecznego wykonania robót drogowych, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 2, pp. 36-41.
 6. Hejbudzka K., (2014), Przegląd oprogramowania do opracowania danych 3D cz.1 , Nowa Geodezja w Praktyce, Vol. , No. 14, pp. 47-56.
 7. Hejbudzka K.,  (2014), Przegląd oprogramowania do opracowania danych 3D cz.2 , Nowa Geodezja w Praktyce, Vol. , No. 15, pp. 6-17.
 8. Szafranko E.  (2014), Możliwości zastosowania geosynetetyków do wzmacniania skarp w budownictwie drogowym, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 3, pp. 21-33.
 9. Hejbudzka K., Cymerman M., Cymerman W. .,  (2014), Inwentaryzacje obiektów metodą klasyczną i naziemnym skanerem laserowym, Nowa Geodezja w Praktyce, Vol. , No. 11, pp. 5-13.
 10. Yan H., Guo H., Uradzinski M., Xiong J., Rapiński J., Hong J. (2014), GPS/IMU Data processing and analysis with back smoothing and CKF filtering algorithm, Journal of Navigation and Positioning, Vol. 4, pp. 312-327.
 11. Jasiński J..,  (2014), Die organisationsstruktur des Wertermitt-lungswesens in Polen, Bewertungsstandards und spezialisierungen, Vermessung Brandenburg, No. 1, pp. 37-42.
 12. Strumiłło-Rembowska D., Cieślak I., Pawlewicz K., (2014), Comparative Analysis of the Use of Raster and Vector Data in the Process of Optimizing the Spatial Planning in Rural Areas, Journal of Settlements and Spatial Planning, No. 3/2014, pp.  1-6.
 13. Pawłowicz J., (2014), 3D modelling of historic buildings using data from a laser scanner measurements, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol. 8, No. , pp. 340-345.
 14. Szafranko E.,  (2014), Methods of comparison steel and reinforced concrete structure’s on example of a one-storey, single-span frame, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods &  Technologies, Vol. 7, No. Part 1, pp. 328-339.
 15. Koval S., Kadum I., Jakóbczak A.,  (2014), Влияние суперадсорбента на деформативные и реологические свойства цементных систем  (Wpływ superadsorbenta na deformacyjne i rejlogiczne właściwości układów cementu), Вісник ОДАБА, No. 52, pp. 321-329.
 16. Koval S., Sawczenko S., Giedulan S.,  (2014),  Совместимость – как критерий отбора эффективных материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций (Kompatebilność jako kryterium wyboru efektywnuch materiałów do naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych), Вісник ОДАБА, Vol. , No. 53, pp. 82-87.
 17. Hejbudzka K., (2014), Co w skanerze piszczy, czyli jaki skaner wybrać, Nowa Geodezja w Praktyce, Vol. , No. 12, pp. 4-20.
 18. Szafranko E.,  (2014), Obowiązki zarządców dróg samorządowych, Drogi powiatowe i gminne, Vol. , No. 5 (16), pp. 54-60.
 19. Szafranko E.,  (2014), Systemy sterowania maszyn budowlanych stosowanych  w drogownictwie, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 4, pp. 20-24.
 20. Szafranko E.,  (2014), Uzgodnienia związane z organizacją uroczystości mających charakter powszechny na drogach publicznych, Drogi powiatowe i gminne, Vol. , No. 6 (17), pp. 30-37.

2013

 1. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., (2013), Functional Changes of the Rural Areas in Poland. Case Study: Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, Journal  of Settlements and Spatial Planning (JSSP), Vol. 6, No. 1/2013, pp. 53-58.
 2. Banaszek S., (2013), Co geodeta musi wiedzieć o nowoczesnych bazach danych, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 7, pp. 51-56.
 3. Banaszek S., (2013), Numeryczna mapa zasadnicza i jej jakość, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 8, pp. 18-233.
 4. Banaszek S., (2013), Roszczenie o odtworzenie działki budowlanej - okiem geodety., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 4, pp. 31-35.
 5. Banaszek S., (2013), Rozporządzenie Rady Minstrów z dnia 17 stycznia 2013 r.  w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - analiza, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 6, pp. 4-9.
 6. Banaszek S., (2013), Tereny zamknięte i ich specyfika okiem geodety, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 5, pp. 24-29.z
 7. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2013), Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości - teoria i praktyka, Psychologia Ekonomiczna, No. 3, pp. 6-18.
 8. Cymerman M., Hejbudzka K., (2013), Inwentaryzacja architektoniczna z wykorzystaniem naziemnego skanera laserowego, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 7, pp. 10-24.
 9. Górski J., (2013), Kształcenie w zakresie kartografii jako integracja treści rozproszonych., Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich ISSN 1509-8001, pp. 20-21.
 10. Hejbudzka K., Łata P., (2013), Jakich informacji dostarcza chmura punktów?, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 4, pp. 58-62.
 11. Hejbudzka K., Łata P., Zienkiewicz M., (2013), Łatwiejsze łączenie obserwacji pozyskanych ze skanera magazyn, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 7, pp. 42-45.
 12. Hejbudzka K., Łata P., Zienkiewicz M., (2013), Technologia mobilnego skaningu laserowego, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 8, pp.  4-11.
 13. Szafranko E., (2013), Beton w drogownictwie, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 7, pp. 24-28.
 14. Szafranko E., (2013), Drogi a ekologia, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 8-,9, pp. 22-27.
 15. Szafranko E., (2013), Ekrany akustyczne – możliwości ochrony przed hałasem, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 6, pp. 38-43.
 16. Szafranko E., (2013), Możliwości modyfikowania mieszanek mineralno – asfaltowych, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 3, pp. 46-50.
 17. Szafranko E., (2013), Przegląd metod wzmacniania podłoża gruntowego pod inwestycje drogowe, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 4, pp. 44-48.
 18. Deja B., (2013), Konstrukcja budowlana versus pożar, Przegląd pożarniczy, No. 7, pp. 10-13.
 19. Kowalkowska J.; Słowińska M.A., Słowiński  D., Długos A., Niedźwiedzka E., Wądołowska L., (2013), Comparison of a Full Food-Frequency Questionnaire with the Three-Day Unweighted Food Records in Young Polish Adult Women: Implications for Dietary Assessment, Nutrients, Vol. , No. 5, pp. 2747-2776.
 20. Koval S., Fatian S., (2013), Повышение сохранности бетонной смеси при поэтапном введении добавок (Wzrost stabilności mieszanki betonowej przy etapowym wprowadzeniu domieszek)  , Вісник ДонНАБА, Vol. , No. 1(99), pp. 21-25.
 21. Koval S., Fatian S., (2013), Влияние повторного введения добавок на реологию и твердение цементного раствора как матрицы бетона (Wpływ powtórnego wprowadzenia domieszek  na reologię i twardnienie zaprawy cementowej jako matrycy betonu, Сб.науч.тр.Строительство и техногенная безопасность, Vol. , No. 47, pp. 39-43.
 22. Łata P., Hejbudzka K., (2013), Jak opracować dane pozyskane ze skanera, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 6, pp. 54-64.
 23. Łata P., Zienkiewicz M., Dumalski A., Hejbudzka K., (2013), Klasycznie czy nowocześnie? Technologia skanowania laserowego w badaniu pionowości obiektów wysmukłych, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 9, pp. 11-19.
 24. Sujkowski Z., (2013), Zarządzanie obiektami szpitalnymi, Nieruchomości C.H.Beck, No. 11, pp. 34-36.
 25. Koval S., Fatian S.,  (2013), Моделирование свойств самоуплотняющегося бетона при поэтапном введении добавок  (Modelowanie właściwości betonu samozagęszczalnego przy stopniowym wprowadzaniu domieszek) , Вестник  национального технического университета «ХПИ», Vol. , No. 57, pp. 38-44.
 26. Koval S., Fatian S.,  (2013),  Повышение сохранности бетонной смеси при поэтапном введении добавок  (Poprawa stabilności mieszanki betonowej przez stopniowe wprowadzenie domieszek), Вісник ДонНАБА, Vol. , No. 1(99), pp. 145-151.
 27. Szafranko E.,  (2013), Application of the analytic hierarchy process (AHP) to evaluation of variants of a planned road investment project, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods &  Technologies, Vol. Volume 7, No. Part1, pp. 152-163.
 28. Szafranko E.,  (2013), Applicability of linear programming in managing supplies for large construction projects, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods &  Technologies, Vol. Volume 7, No. Part1, pp. 164-177.
 29. Szafranko E.,  (2013), Wzmocnienia gruntu pod inwestycje drogowe – analiza techniczno-ekonomiczna, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 3, pp. 26-31.
 30. Koval S., Sawczenko S., (2013),  Влияние добавок на однородность прочности бетона в элементе (Wpływ domieszek na jednorodność wytrzymałości betonu w elemencie), Вісник ДонНАБА, Vol. , No. 1(99), pp. 56-62.
 31. Jasiński J., (2013), Functional Changes of the Rural Areas in Poland. Case Study: Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, Journal of Settlements and Spatial Planning (JSSP) Vol., No. 1/2013, pp 53-58
 32. Dunalska J., Oszczak B., Tanajewski D.,  Gomułka P., (2013), Effect of increased hypolimnion water temperature on stability of thermal profiles in stratified lakes., AWERProcedia Advances in Applied Sciences., Vol., No. 1, pp 632-636
 33. Jarmołowski W.,  Bakuła M., (2013), Two covariance models in Least Squares Collocation (LSC) tested in interpolation of local topography., Contributions to Geophysics and Geodesy., Vol. 43, No. 1, pp 53-58

 

 

2012

 1. Banaszek S., (2012), Zastosowanie Microsoft Excel oraz programowania VBA w geodezji, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 3, pp. 42-47.
 2. Banaszek S., (2012), Zniesienie współwłasności nieruchomości, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 46-51.
 3. Bojarowski K., (2012), Modelowanie obiektów w procesie modernizacji tras drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich., Biluletyn Naukowy UWM, Vol. 59, No. 1, pp. 5-14.
 4. Biryło M., Nastula J., (2012), GRACE Signal Filtering as a Means of Determining Equivalent Water Thickness in Poland, Papers on Global Change IGBP, Vol. 19, No. 1, pp. 33-42.
 5. Biryło M., Nastula J., (2012), Local Equivalent Water Thickness determination as a source of data flood phenomenon observation, Papers on Global Change IGBP, Vol. 19, No. 1, pp. 43-52.
 6. Koval S., Jakóbczak A., (2012), Влияние аккумулирующих жидкую фазу добавок на характеристики цементных растворов, Вісник ОДАБА. –Одеса: Зовнішрекламсервіс, Vol. , No. 46, pp. 176-182.
 7. Koval S., Sitarsk M., mgr inż..,  (2012), Самоуплотняющийся бетон: области применения, тестирование и особенности состава (Beton SCC: obszar zastosowania, testowanie i właściwości składu), Строительные материалы и изделия, Vol. , No. 4, pp. 2 do 5.
 8. Cymerman M., (2012), Co się zmieni w pomiarach geodezyjnych? Standardy techniczne po 7 czerwca 2012 roku., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 4-9.
 9. Cymerman M., (2012), Kontrola dokumentacji technicznej w ODGiK zgodnie z nowymi przepisami, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 2, pp. 4-10.
 10. Cymerman M., (2012), Podziały nieruchomości- krok po kroku., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 3, pp. 25-41.
 11. Cymerman M., (2012), Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 10-17.
 12. Doskocz A., Uradziński M., (2012), Position determination of control network points in the Smart Station technology using ASG-EUPOS system, Reports on Geodesy, Vol. 92, No. 1, pp. 155-162.
 13. Dumalski A., Hejbudzka K., (2012), Technologie skaningu laserowego., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 3, pp. 59-63.
 14. Górski J., (2012), Spotkanie z chorwacką kartografią w Olsztynie, Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIV, No. 10, pp. 20-21.
 15. Gross M., Radzewicz A., (2012), Jubileuszowa Konferencja TNN, Kwartalnik Rzeczoznawca Majątkowy, No. 74, pp. 79-80.
 16. Gross M., Radzewicz A., (2012), Jubileuszowa konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - 20 lat wymiany doświadczeń. , Przegląd Geodezyjny, No. 7, pp. 21-22.
 17. Hejbudzka K., Dumalski A., (2012), Jak przygotować się do prowadzenia pomiarów naziemyn skanerem laserowym., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 57-61.
 18. Klowanych S.,  (2012), Модель течения связных грунтов, Свiт геотехнiкi, Vol. , No. 1(33), pp. 16-20.
 19. Szafranko E.,  (2012), Uwarunkowania prawne wprowadzania nowych materiałów, wyrobów i technologii w budownictwie drogowym, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 5, pp. 132-136.
 20. Szafranko E.,  (2012), Wymogi formalno-prawne dotyczące barier ochronnych stosowanych w drogownictwie, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 10, pp. 88-92.
 21. Klowanych S., (2012), Оценка демпфирующих свойств отбойных утройств из утилизированных автомобильных покрышек, Вестник Одесского национального морского университета, Vol. , No. 47, pp. .
 22. Klowanych S., (2012), Анализ влияния параметров состава на кинетику влагопотерь ремонтного раствора Analiza wpływu parametrów składu na kinetykę strat wilgoci zaczynów do napraw konstrukcji ,  Вісник ОДАБА, Vol. , No. 47, pp. 113-120.
 23. Kowalczyk K., Rapiński J., (2012), Adjustment of vertical crustal movement network on the basis of last three leveling campaigns in Poland, Reports on Geodesy, Vol. 92, No. 1, pp. 123-134.
 24. Wójcik R., Kosiński P., (2012), Wpływ przewiewania na właściwości termoizolacyjne materiałów włóknistych, Energia i Budynek, Vol. , No. 7 8, pp. 17-20.
 25. Koval S., Abid N.,  (2012), Компьютерный поиск состава высокопрочного самоуплотняющегося бетона (Komputerowe wyszukiwanie składu betonu wysokowytrzymałościowego) ,  Вісник ОДАБА, Vol. , No. 43, pp. 178-186.
 26. Muczyński A., (2012), Zagrożenia związane z likwidacją licencji zawodowych zarządcy nieruchomości, Dwumiesięcznik Zarządca-Doradca, No. 1, pp. 26-33.
 27. Szafranko E. (2012), Beton w budownictwie drogowym – domieszki, wymagania, warunki stosowania, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 7, pp. 56-60.
 28. Szafranko E., (2012), Ekrany akustyczne w budownictwie drogowym – uwarunkowania prawne, Magazyn Autostrady, Vol. , No. 6, pp. 62-66.
 29. Wójcik R., Kosiński P.,  (2012), Wpływ przewiewania na właściwości termoizolacyjne materiałów włóknistych, Energia i Budynek, Vol., No., 78, pp. 17-20
 30. Doskocz A., Uradziński M., (2012) Position determination of control network points in the Smart Station technology using ASG-EUPOS system, Reports on Geodesy, Vol. 92, No. 1, pp. 155-162
 31. Kowalczyk K, Rapiński J., (2012), Adjustment of vertical crustal movement network on the basis of last three leveling campaigns in Poland, Reports on Geodesy Vol. 92, No. 1, pp. 123-134

2011

 1. Bakuła M., Pelc-Mieczkowska R., (2011), Reliable Technique of GNSS/RTK Positioning under Severe Observational Conditions, Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 91, pp. 67-73.
 2. Baryła R., Wielgosz P., Paziewski J., Błaszczyk S., (2011), Principles of ground deformation monitoring at open pit mine with use of GPS technology: KWB “Adamów” in Turek case study, Reports on Geodesy, No. 1 (90).
 3. Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., (2011), A modified methodology for analysing ALS observations., Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1.
 4. Biryło M., (2011), Badanie ziemi  z kosmosu – misja GRACE, Geodeta, Vol. 1, No. 188, pp. 54-56.
 5. Ciak M.,  (2011), Элементы термокинетической классификации добавок в бетон (Elementy termokinetycznej klasyfikacji domieszek do betonu), Вісник ОДАБА. Одеса: Зовнішрекламсервіс, Vol. , No. 43, pp. 345-350.
 6. Ciak,  N.,  (2011), ТИОНОВЫЕ БАКТЕРИИ В ПРОЦЕССЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ КОРОЗИИ БЕТОНОВ,, Visnik ODABA; Odessa,  Misto majstrov, Vol. 1, No. 23, pp. 349-354.
 7. Ciećko A., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., (2011), Nawigacja lotnicza z wykorzystaniem systemu EGNOS w Polsce wschodniej,, Drogi – lądowe, powietrzne, wodne – czasopismo specjalistyczne, No. 2/2011 (33), pp. 46-51.
 8. Dariusz P., Tomasz T., (2011), RTK/GPS water level determination during Lake Kamienne bathymetric measurements, Reports on Geodesy, No. 1 (90), pp. 391-396.
 9. Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., (2011), „ASG+”: project for improving polish multifunctional precise satellite positioning system., Reports on Geodesy, Vol. 91, No. 2, pp. 51-58.
 10. Gwiaździńska-Goraj M., Goraj S., (2011), Przekształcenia funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, No. 20, pp. 235-243.
 11. Hejbudzka K., Dumalski A., (2011), Investigating the accuracy of spatial coordinates of modeled HDS target center depending on the Range from terrestrial laser scanner measurements., Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 157-164.
 12. Klowanych S., (2011), Конечные элементы для моделирования контакта грунта с сооружением, Вестник Одесского национального морского университета , Vol. , No. 44, pp. 139-146.
 13. Kowalczyk K., Rapiński J., (2011), The modelling of a reflectorless range finder maximum range with Phong model, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 417-422.
 14. Kowalczyk K., Tomaszewski D., (2011), Development of the 3d model of the historic building wall with the use of reflectorless electronic tacheometer, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 191-198.
 15. Kowalczyk K., Tomaszewski D., (2011), Opracowanie modelu 3d ściany budynku pomierzonej tachimetrem bezlustrowym, Reports on Geodesy, No. 1 (90), pp. 191-198.
 16. Lewandowicz E., (2011), Algebraic transformations of cadastral topological data, Journal of Applied Geodesy, Vol. 5, No. 3-4, pp. 117-122.
 17. Pająk K., Uradziński M., Doskocz A., Biryło M., (2011), Analysis of Digital Terrain Model Technology Development, while using Simultaneous Satellite and Tacheometric Measurements, Reports on Geodesy, No. 1 ( 90), pp. 361-367.
 18. Pawlewicz K., (2011), Wpływ użytkowania terenów sąsiednich na kreowanie ładu przestrzennego w procesie kształtowania granicy rolno-leśnej, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Vol. 560, pp. 223-229.
 19. Popielarczyk D., (2011), Direct Inventory Taking of Underwater Objects Using a Handheld GPS Receiver, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 383-390.
 20. Popielarczyk D., Templin T., (2011), RTK/GPS Water Level Determination  During Lake Kamienne Bathymetric Measurements, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 391-396.
 21. Rudnicki R., (2011), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-społecznych, tom 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich (red. B. Namyślak), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Socjalne i modernizacyjne oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, Vol. 20, pp. 185-196.
 22. Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski  ., Kurpiński G., (2011), Comparison of static GPS determinations obtained with the POZGEO service and GPS local network elaboration., Reports on Geodesy, Vol. 91, No. 2, pp. 423-428.
 23. Templin T., Popielarczyk D., (2011), Investigation of Coastline Changes and Inshore Hydrotechnical Objects Location Using GNSS Technology, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 485-493.
 24. Tomasz T., Dariusz P., (2011), Investigation of coastline changes and inshore hydro-technical objects location using GNSS techniques, Reports on Geodesy, No. 1 (90), pp. 485-494.
 25. Wójcik R., (2011), Nowe mozliwości badawcze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Inżynier Budownictwa, Vol. , No. 1, pp. 61.
 26. Wójcik R., (2011), Docieplanie od wewnątrz, Inżynier Budownictwa, Vol. , No. 4, pp. 68-71.

2010

 1. Muczyński A., 2010, Przykład operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej (usługowej) położonej w Olsztynie przy ulicy Barczewskiego 18/15, Wycena, No. 1, pp. 45-58
 2. Źróbek R., 2010, Doroczne spotkanie Komisji 7 FIG, Przegląd Geodezyjny, No. 12, pp. 28
 3. Bielecka E., Dukaczewski D., Zwirowicz-Rutkowska A., 2010, Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and Their Compliance with ISO and OGC Standards, International Journal of Spatial data Infrastructures Research, Vol. 5
 4. Cellmer S., Rapiński J., 2010, Linearization problem in pseudolite surveys., Journal of Applied Geodesy, No. 4, pp. 33-39
 5. Doskocz A., Litynskyj V., Tarnavskyj V., 2010, Tочність визначення площ за плоскими прямокутними координатами, Cyчacнi дocягнeння гeoдeзичнoї нayки тa виpoбництвa” (National University „Lviv Polytechnic”), No. 1 (19), pp. 107-114
 6. Lisachenko V., Zanimonskiy Y., Yampolski Y., Wielgosz P., 2010, Investigations of Total Electron Content Variations in the Ionosphere above the Antarctic Peninsula, Radio Physics and Radio Astronomy, Vol. 1, No. 2, pp. 123-147
 7. Shagimuratov I., Karpov I., Krankowski A., Zakharenkova I., 2010, The Spatial-temporal Wave-like TEC Variations Associated With Poincare Waves, Advances in Geosciences, Vol. 27, pp. 55-67

2009

 1. Muczyński A., 2009, System zarządzania nieruchomościami w świetle teorii i praktyki, Zarządzanie i Edukacja. Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Vol. 66/67, pp. 73-89
 2. Doskocz A., Litynskyj V., Tarnavskyj V., 2009, Оцінювання точності великомасштабних цифрових карт, Cyчacнi дocягнeння гeoдeзичнoї нayки тa виpoбництвa” (National University „Lviv Polytechnic"), No. 1 (17), pp. 222-230