Biuro Dziekana

ul. Romana Prawocheńskiego 15, pok. 16, 10-720 Olsztyn
Tel. +48 89 524 61 10; fax . +48 89 523 34 77;
e-mail: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr Anna Rycharska

ZAKRES CZYNNOŚCI:

  • Nadzór i kontrola nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem Dziekanatu.
  • Opracowywanie szczegółowych zadań Dziekanatu planowanych w ujęciu rocznym, kwartalnym, miesięcznym i tygodniowym.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z otwieraniem przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz procedur w sprawie nadania tytułu naukowego profesora oraz tytułu doktora honoris causa.
  • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rotacją pracowników Wydziału.
  • Przedkładanie spraw do kontroli oraz umożliwienie przeprowadzenia kontroli w Dziekanacie osobom lub organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli.


Asystentka Dziekana: mgr Barbara Miśta

e-mail: barbara.mista@uwm.edu.pl

Asystentka Dziekana: mgr inż. Małgorzata Kempa-Kulas - zwolnienie lekarskie

ZAKRES CZYNNOŚCI:

  • Bieżące załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Biura Dziekana.
  • Obsługa administracyjna posiedzeń Rady Wydziału i Kolegium Dziekańskiego z wyłączeniem procedur nadawania stopni i tytułów.
  • Administrowanie budynkami Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
  • Realizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz redagowanie Newslettera.
  • Nadzór nad prowadzeniem kroniki Wydziału.

 

specjalista: mgr Grażyna Grzyb