Zespoły kierownicze WGiGP

Zawodowe Studium Geodezji Urządzeń Rolnych

01.10.1960-30.09.1967

Kierownik Studiumdr inż. Witold Senisson 
Sekretariat StudiumLudosława Szychulska
Zenobia Baran
kierownik
samodzielny referent

Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych

01.10.1967-30.09.1970

1967-1969

Dziekandoc. dr inż. Witold Senisson 
Prodziekandoc. dr inż. Teofil Mazur 
DziekanatZenobia Baran
Irena Janicka
Jadwiga Trzebiatowska
Danuta Cudowska
Krystyna Królczyk
kierownik
kierownik
kierownik

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych

01.10.1970-30.09.1995

1969-1975

Dziekanprof. dr hab. inż. Włodzimierz Baran 
Prodziekandoc. dr hab. inż. Andrzej Hopfer 
DziekanatIrena Janicka
Danuta Cudowska
mgr inż. Irena Nowak
Ewa Dubas
Krystyna Królczyk
Elżbieta Tąporowska
Hanna Żak
kierownik
kierownik
kierownik

1975-1978

Dziekanprof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer 
Prodziekanprof. dr hab. inż. Włodzimierz Baran 
DziekanatIrena Janicka
Danuta Cudowska
mgr inż. Irena Nowak
Ewa Dubas
Krystyna Królczyk
Elżbieta Tąporowska
Hanna Żak
kierownik
kierownik
kierownik

1978-1981

Dziekanprof. dr hab. inż. Włodzimierz Baran 
Prodziekanprof. dr hab. inż. Halina Hutorowicz 
DziekanatIrena Janicka
Danuta Cudowska
mgr inż. Irena Nowak
Ewa Dubas
Krystyna Królczyk
Elżbieta Tąporowska
Hanna Żak
kierownik
kierownik
kierownik

1981-1984

Dziekandoc. dr hab. inż. Kazimierz Sikorski 
Prodziekan
Prodziekan
doc. dr hab. inż. Tadeusz Wocławek
doc. dr hab. Jerzy Suchta
 
DziekanatDanuta Cudowska
mgr inż. Irena Nowak
Ewa Dubas
Elżbieta Tąporowska
Hanna Żak
kierownik
kierownik

1984-1987

Dziekandoc. dr hab. inż. Kazimierz Sikorski 
Prodziekan
Prodziekan
doc. dr hab. inż. Zofia Uggla
doc. dr hab. Jerzy Suchta
 
Dziekanatmgr inż. Irena Nowak
Elżbieta Lewandowska
Bożena Muńska
Hanna Żak
kierownik

1987-1990

Dziekandoc. dr hab. inż. Kazimierz Sikorski 
Prodziekan
Prodziekan
doc. dr hab. Jerzy Suchta
doc. dr hab. inż. Janusz Gotkiewicz
doc. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

do 30.11.1987
od 01.10.1989
Dziekanatmgr inż. Irena Nowak
Jolanta Pomianowska
Bożena Muńska
Hanna Żak
kierownik

1990-1992

Dziekandoc. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz 
Prodziekan
Prodziekan
doc. dr hab. inż. Ryszard Cymerman
dr hab. inż. Alojzy Wasilewski
 
Dziekanatmgr inż. Irena Nowak
Jolanta Pomianowska
Bożena Muńska
Hanna Żak
kierownik

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

1.10.1992 - 31.12.2014

1992-1995

Dziekanprof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Baran 
Prodziekan
Prodziekan
prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman
prof. ART dr hab. inż. Alojzy Wasilewski
 
Dziekanatmgr inż. Irena Nowak
Bożena Muńska
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Hanna Żak
kierownik
z-ca kierownika

1995-1999

Dziekanprof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Baran 
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Ryszard Źróbek
doc. dr hab. inż. Krzysztof Świątek
 
Dziekanatmgr inż. Irena Nowak
Elżbieta Lewandowska
Anna Rycharska
Bożena Stopa
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Hanna Żak
kierownik


z-ca kierownika

1999-2002

Dziekandr hab. inż. Ryszard Źróbek , prof. UWM 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Waldemar Kamiński
doc. dr hab. inż. Krzysztof Świątek
dr hab. inż. Tomasz Bajerowski, prof. UWM
 
Dziekanatmgr Anna Rycharska
Elżbieta Lewandowska
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
Hanna Żak
kierownik

2002-2005

Dziekanprof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. UWM
dr hab. inż. Andrzej Nowak
dr inż. Wojciech Cymerman
 
Dziekanatmgr Anna Rycharska
Elżbieta Lewandowska
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
Hanna Żak
kierownik

2005-2008

Dziekandr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM. 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Zofia Rzepecka, prof. UWM
dr inż. Wojciech Cymerman
dr inż. Radosław Wiśniewski
 
Dziekanatmgr Anna Rycharska
Elżbieta Lewandowska
mgr inż. Adam Sielaszuk
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
Hanna Żak
kierownik

2008-2012

Dziekandr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM. 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
dr inż. Krzysztof Rząsa
 
Dziekanatmgr Anna Rycharska
Elżbieta Lewandowska
mgr inż. Adam Sielaszuk
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
Hanna Żak
kierownik

2012-2016

Dziekandr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM. 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
dr inż. Kamil Kowalczyk
dr inż. Krzysztof Rząsa
 
Dziekanat
mgr Anna Rycharska
mgr inż. Małgorzata Kempa-Kulas
mgr Milena Borzymowska
Elżbieta Lewandowska
mgr inż. Adam Sielaszuk
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
Hanna Żak
kierownik
asystentka dziekana

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

01.01.2015 - dzień dzisiejszy

2012-2016

Dziekandr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM. 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
dr inż. Kamil Kowalczyk
dr inż. Krzysztof Rząsa
dr in z Jacek Zabielski
 
Dziekanat
mgr Anna Rycharska
mgr inż. Małgorzata Kempa-Kulas
mgr Katarzyna Burska-Giedrys
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
Hanna Żak
mgr Marzena Dadasiewicz
mgr Katarzyna Borkowska
Elżbieta Lewandowska
kierownik
asystentka dziekana

 

2016-2020

Dziekandr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM. 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
dr hab. inż. Jacek Rapiński
dr inż. Marek Ogryzek
dr inż. Jacek Zabielski
 
Dziekanat
mgr Anna Rycharska
mgr inż. Małgorzata Kempa-Kulas
mgr Katarzyna Burska-Giedrys
mgr Katarzyna Borkowska
mgr Marzena Dadasiewicz
mgr Sylwia Dylewska
mgr inż. Beata Jadwisieńczak
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
mgr Katarzyna Umecka
kierownik
asystentka dziekanaod


od 21.03.2017

Dziekandr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM. 
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan
dr hab. inż. Jacek Rapiński
dr inż. Ada Wolny
dr inż. Marek Ogryzek
dr inż. Jacek Zabielski
 
Dziekanat
mgr Anna Rycharska
mgr inż. Małgorzata Kempa-Kulas
mgr Katarzyna Burska-Giedrys
mgr Katarzyna Borkowska
mgr Marzena Dadasiewicz
mgr Sylwia Dylewska
mgr Grażyna Grzyb
mgr inż. Beata Jadwisieńczak
mgr Marta Kulgajuk
mgr Barbara Miśta
inż. Elżbieta Siemiątkowska
Bożena Stopa
Jolanta Szczepańska
mgr Katarzyna Umecka
kierownik
asystentka dziekana