Dotychczasowi Dziekani Wydziału

Alfabetycznie

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Baran, Dziekan Wydziału (1969-1975, 1978-1981, 1992-1999);
prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, prof. zw., Dziekan Wydziału (1990-1992);
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer, Dziekan Wydziału (1975-1978);
prof. dr inż. Witold Senisson, kierownik ZSGUR (1960-1967), Dziekan Wydziału (1967-1969);
prof. dr hab. inż. Kazimierz Sikorski, Dziekan Wydziału (1981-1990);
dr hab. inż. Krzysztof Światek, prof. UWM, Dziekan Wydziału (2005-2008, 2008-2012);
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM, Dziekan Wydziału (2012-2016, 2016-2017);
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw., Dziekan Wydziału (1999-2002, 2003-2005);

Chronologiczne

1960-1967 dr inż. Witold Senisson, kierownik ZSGUR;
1967-1969 doc. dr inż. Witold Senisson, Dziekan WGUR;
1969-1972 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Baran, Dziekan WGiUR;
1972-1975 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Baran, Dziekan WGiUR;
1975-1978 prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer, Dziekan WGiUR;
1978-1981 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Baran, Dziekan WGiUR;
1981-1984 doc. dr hab. inż. Kazimierz Sikorski, Dziekan WGiUR;
1984-1987 doc. dr hab. inż. Kazimierz Sikorski, Dziekan WGiUR;
1987-1990 doc. dr hab. inż. Kazimierz Sikorski, Dziekan WGiUR;
1990-1992 doc. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, Dziekan WGiUR;
1992-1995 prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Baran, Dziekan WGiUR;
1995-1999 prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Baran, Dziekan WGiGP;
1999-2002 dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. UWM, Dziekan WGiGP;
2002-2005 prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, Dziekan WGiGP;
2005-2008 dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM, Dziekan WGiGP;
2008-2012 dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM, Dziekan WGiGP;
2012-2016 dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM, Dziekan Wydziału WGiGP/WGIPB.
2016-2017 dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM, Dziekan Wydziału WGIPB.