XVIII KRAJOWĄ KONFERENCJĘ MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MŁODYCH GEOTECHNIKÓW - Warszawa, 4-7 września 2018 r.

Polski Komitet Geotechniki

Oddział Stołeczny
Polskiego Komitetu Geotechniki

Katedra Geoinżynierii
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na
XVIII KRAJOWĄ KONFERENCJĘ
MECHANIKI GRUNTÓW
I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ
oraz
VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
MŁODYCH GEOTECHNIKÓW
pod Patronatem Honorowym
JM Rektora SGGW w Warszawie
prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

Temat wiodący konferencji:

Wyzwania geotechniki w Polsce

Warszawa, 4-7 września 2018 r.

 

Załączniki: