XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym”

KATEDRA ORGANIZACJI I TECHNOLOGII BUDOWNICTWA
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zaprasza na
XIV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE
7-8 grudnia 2017 r. - Częstochowa

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji zawarte zostały w załączonym I Komunikacie Konferencyjnym oraz na stronie internetowej   http://www.bud.pcz.czest.pl/budownictwo-o-zoptymalizowanym-potencjale-energetycznym
KOMUNIKAT I