Wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w 2017 roku. (pdf.)

 

dr hab. inż. Jacek Rapiński
Prodziekan ds. Nauki