Wyjazdy Erasmus+ - nauczyciele akademiccy

Wyjazdy Erasmus+ dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA – Pracownicy zainteresowani wyjazdem powinni skontaktować się z wydziałowym koordynatorem programu dr inż. Piotrem Kosińskim (Instytut Budownictwa) i złożyć u niego komplet dokumentów (Formularz aplikacyjny, Zaproszenie z instytucji przyjmującej, Indywidualny program nauczania) najpóźniej do 17 października 2018. Przypominamy, że pierwszeństwo mają ci nauczyciele, którzy zadeklarowali gotowość prowadzenia zajęć dla studentów zagranicznych.

Wyjazdy dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w celach szkoleniowych STT – Pracownicy zainteresowani wyjazdem powinni Zainteresowani powinni złożyć komplet dokumentów (Formularz aplikacyjny, Indywidualny program szkolenia) w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, 2 piętro, pokój 221D). Termin składania wniosków mija 12 października 2018.