Wybory uzupełniajace 2017 - WYNIKI - komunikat nr 11/2017 WKW

Na stronie http://wgipb.uwm.edu.pl/wybory_2017  opublikowano komunikat nr 11/2017  Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - WYNIKI wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału Geodezji, InŜynierii
Przestrzennej i Budownictwa.

Przewodniczący WKW
dr inż. Cezary Czyżewski