Wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego oraz Rady Wydziału

     27.02.2018 r. na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego oraz Rady Wydziału. W obecności Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Marka Ogryzka oraz dr. inż. Cezarego Czyżewskiego wybrano Prezydium RWSS WGIPB w składzie: Przewodniczący RWSS – Patryk Michalski, I Wiceprzewodniczący RWSS – Damian Przestrzelski, II Wiceprzewodniczący RWSS – Kasia Wójcik oraz Członkowie Prezydium RWSS – Monika Kozłowska i Ola Szychta. Na stanowisku Delegata do RUSS pozostała Basia Kloc.

     Skład Rady Wydziału uzupełniono o ośmioro studentów. Obecni delegaci do Rady Wydziału to: Damian Przestrzelski, Agata Krajnik i Tomek Michalski. Michał Birkholz, Asia Chrostowska, Patryk Michalski, Karina Modzelewska, Dominik Niekurzak, Michał Reszka, Ola Szychta oraz Kasia Wójcik.

Gratulacje i powodzenia!