VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty - Miasto kreatywnie

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty
Miasto kreatywnie

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK W TORUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UWM W OLSZTYNIE
BIURO TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA
Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową i Warsztaty
MIASTO KREATYWNIE

organizowaną przez:

- Wydział Nauk o Ziemi UMK,

- Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Miast i Gospodarki Przestrzennej przy UMK w Toruniu,

- Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie,

- Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy UWM w Olsztynie,

- Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami przy UWM w Olsztynie,

- Biuro Toruńskiego Centrum Miasta/Urząd Miasta Torunia,

która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Lwowska 1).

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród młodych naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantów przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – w zakresie planowania kreatywnych przestrzeni współczesnego miasta.

Więcej informacji na temat konferencji oraz rejestracja uczestników poprzez formularz na stronie: https://miastokreatywnie.umk.pl/

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: miastokreatywnie@umk.pl

Zapraszamy również na nasze wydarzenie https://www.facebook.com/events/1816307215298257/