UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI !

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt: "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW - CZĘŚĆ II"

Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy
(Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji w Krakowie i w Katowicach)

Miejsce Konferencji: 
- KRAKÓW 18.11.2017 r., Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1
- KATOWICE 08.12.2017 r., Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucickiej 3a, 40-226 Katowice

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ

Celem Konferencji Naukowej pt. "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW - CZĘŚĆ II", jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Wałączniki:
wymogi edytorskie (patrz)
karta zgłoszenia (patrz)
zaproszenie na konferencję (patrz)