UWAGA! Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Szanowni Państwo

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Kankursu Student-Wynalazca. Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Więcej informacji czytaj: http://tu.kielce.pl/viii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca-2/