Informacje dla Kandydatów na Studia Doktoranckie

1. Kryteria naboru na rok akademickim 2018/2019 oraz warunki przyjęcia na SD

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=rekrutacja-studia-doktoranckie

2. Pomoc w znalezieniu opiekuna naukowego

W przypadku kandydatów spoza WGIPB można uzyskać u kierownika SD, dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki i Kształcenia WGIPB (tel. 089 523 42 45).