Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunku Geodezja i kartografia

Odbiór legitymacji oraz podpisywanie niezbędnych dokumentów dotyczących toku studiów odbędzie się w piątek 29.09.2017 od godziny 10.00 - 16.00 w dziekanacie (pokój nr 12).