Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

   18.05.2017r. odbyła się Gala podsumowująca pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 uwzględniający najlepsze studia w Polsce, dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera. Kierunek geodezja i kartografia realizowany na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa UWM w Olsztynie w ramach rankingu zdobył trzecie miejsce w kategorii geodezja i kartografia plasując się bezpośrednio za Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierunek budownictwo został natomiast sklasyfikowany na 23 pozycji w Polsce.
   Nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca odebrał dr inż. Jacek Zabielski, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy reprezentujący Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
   Szczegóły rankingu dostępne są na stronie http://www.engineering.perspektywy.pl/
Ranking Studiów Inżynierskich, pionierski w Polsce, adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów.
Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

  • PRESTIŻ - mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY - mierzony poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez "IBM Indicator") oraz badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" (realizowane przez MNiSW);
  • POTENCJAŁ AKADEMICKI - wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA - wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY - wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysoko kwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
  • INNOWACYJNOŚĆ - wskaźnik: patenty i prawa ochronne.


Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017