Uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

Tytuł Profesora

dr hab. inż. Janusz BOGUSZ

Uchwała Nr 18 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Januszowi Boguszowi w dziedzinie nauk technicznych Pobierz

dr hab. Zofia RZEPECKA

Uchwała Nr 376 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Zofii Rzepeckiej w dziedzinie nauk technicznych Pobierz

dr hab. inż. Wojciech PRZEGON

Uchwała Nr 442 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Wojciechowi Przegonowi w dziedzinie nauk technicznych Pobierz

dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ

Uchwała Nr 443 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Pawłowi Wielgoszowi w dziedzinie nauk technicznych Pobierz