Newsletter 05-06/2016

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA nr Nr 927 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA nr 926 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA nr 925 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA nr 924 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA nr 892 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus. Czytaj więcej.
 7. Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017.  Czytaj więcej.
 8. DECYZJA Nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017
  Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA Nr 350 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie pokrewnych kierunków studiów do prowadzony na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 343 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia od roku akademickiego 2016/2017. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 342 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia założeń reorganizacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Prof. Andrzej Krankowski otrzymał statuetkę NICOLAUS COPERNICUS! Czytaj więcej
 2. Internship at Seli Tunneling Denmark. Czytaj więcej.
 3. II edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 4. Wykłady w Uniwersytetach Trzeciego Wieku 2016/2017.  czytaj więcej.
 5. KONKURS O DOROCZNE NAGRODY TUP. Czytaj więcej.
 6. Druki do pobrania (baza dokumentów). Czytaj więcej.
 7. Dokumenty Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Konferencja „Gospodarowanie Przestrzenią Miast I Regionów . Teoria i Praktyka Obszarów Funkcjonalnych” - 27-28.X.2016. Czytaj więcej.
                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.