I Międzynarodowa Konferencja AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM

Zaproszenie
na

I Międzynarodową Konferencję
  AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM

  która odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
22-23 czerwca 2016 roku.

 

>>>czytaj dalej