Zaproszenie na otwarte Seminarium Naukowe mgr. inż. Tomasza Lewandowskiego

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
Wydziału Geodezji,  Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na
otwarte Seminarium Naukowe
mgr. inż. Tomasza Lewandowskiego

 (European Space Research and Technology Centre, European Space Agency)

„Navigating daily life”
które odbędzie się dnia
13 października 2015 roku
w sali nr 6/H5 (ul. Heweliusza 5)
godz. 9:00 – 11:00

Program seminarium

9:00 – 9:45

Serving European Cooperation and Innovation - prezentacja Europejskiej Agencji Kosmicznej   (prezentacja w języku polskim)

9:45 – 10:30

Testing of Mass Market GALILEO Receivers – informacja dotycząca projektu realizowanego przez ESTEC ESA (prezentacja w języku angielskim)

10:30–11:00

 

Prezentacja programów stypendialnych oferowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną.