Konferencja "Społeczeństwo, Dobra i Regiony w świecie globalizacji"

Drodzy Profesorowie, Badacze, Studenci

Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pod tytułem "Społeczeństwo, Dobra i Regiony w świecie globalizacji" ("People, Goods and Regions in a Globalized World"), której jest współorganizatorem wraz z IMASS – Methods and Analyses in Social Science (Kanada) oraz centrum badań ekonometrycznych Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics (Portugalia).

Konferencja odbędzie się w siedzibie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Minus) w dniach 22-23 maja 2015, prowadzona będzie w języku angielskim, referaty przedstawią zaproszeni goście z zagranicy oraz uczestnicy zakwalifikowani do wygłoszenia referatów.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w dwóch formach: jako słuchacz oraz jako prelegent. Abstrakty dotyczące tematu konferencji "People, Goods and Regions in a Globalized World" w dziedzinach:

- Geoinformacja, Analizy Przestrzenne, ekonometria przestrzenna

- Rozwój gospodarczy
- Zarządzanie przestrzenne
- Gospodarka Przestrzenna
- Logistyka, transport i komunikacja
- Regiony Metropolitalne i aglomeracje
- Segregacja społeczna, bieda i ubóstwo oraz współzawodnictwo
- Handel Tranzytowy

Abstrakt powinien zawierać maksymalnie 500 słów w języku angielskim (dokument programu Word, Times New Roman 12), w tym: Tytuł abstraktu/ artykułu, wybrany temat, słowa kluczowe, imię i nazwisko oraz tytuł akademicki autora / autorów, adres zamieszkania, adres e-mail.

Przygotowane abstrakty należy wysyłać na adres: info@imass.ca

Ważne terminy:

25.04.2015 – Przesyłanie abstraktów

30.04.2015 – Akceptacja abstraktów

01.09.2015 - Złożenie artykułów do druku w publikacji

01.10.2015 - Wybór artykułów do opublikowania w czasopismach naukowych

Wybrane artykuły będą poddane dodatkowej recenzji i opublikowane w uznanych czasopismach naukowych.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz aktualności związane z konferencją znajdziecie Państwo na stronie: http://imass2015.amu.edu.pl/ oraz na stronie Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna: www.stgp.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału szczególnie młodych naukowców i badaczy, ze względu na niepowtarzalną okazję uczestnictwa w wydarzeniu o takiej skali i uczestnictwie wielu wybitnych specjalistów dzienin nauki.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

II Konferencji międzynarodowej IMASS