GŁOSOWANIE NA KOSZULKI WYDZIAŁOWE RUSZYŁO!!!!!

Przygotowania do Kortowiady ruszyły!
Głosować na projekt Koszulki Kortowiadowejmożna w budynku głownym Wydziału przy ul. Prawocheńskiego 15 i potrwa do Soboty!
Zapraszamy do oddania swojego cennego głosu każdego studenta Naszego Wydziału! Wybierzcie w czym chcecie się prezentować w maju!
Oto projekty tegorocznych propozycji!

PROPOZYCNA NR 1

 

PROPOZYCNA NR 2

 

PROPOZYCNA NR 3

  

PROPOZYCNA NR 4