Seminarium Naukowe nt.: „Analiza przestrzenna cen nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR z wykorzystaniem narzędzi GIS”

KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

zapraszają na Seminarium Naukowe
nt.: „Analiza przestrzenna cen nieruchomości rolnych  będących w zasobie ANR
z wykorzystaniem narzędzi GIS”
,
które odbędzie się

5 grudnia 2014 r. o godz. 1000
Olsztyn - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 1

Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, UWM w Olsztynie
Mgr inż. Andrzej Bober, ANR OT w Olsztynie
Dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UWM, UWM w Olsztynie
Mgr inż. Zygmunt Kiersz, ANR OT w Olsztynie
Dr Jan Rzeszutek, ANR OT w Olsztynie
Dr inż. Hubert Kryszk, UWM w Olsztynie

Komitet Naukowo-Organizacyjny:           

Dr inż. Krystyna Kurowska, UWM w Olsztynie
Dr inż. Marek Ogryzek, UWM w Olsztynie
Mgr Anna Krajewska, UWM w Olsztynie
Mgr inż. Marcin Bąk, ANR OT w Olsztynie

PROGRAM SEMINARIUM: (pobierz)