Spotkania pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
1. W związku z planowaną wizytacją PKA na kierunku GiK zapraszam wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału na spotkanie z Kolegium Dziekańskim. Termin spotkania: 24.11.2014 r., godz. 9:00 - 10:30. Miejsce spotkania: Biblioteka Uniwersytecka, sala 306.W przypadku kolizji terminu spotkania z innymi obowiązkami, w tym zajęciami dydaktycznymi, proszę poinfomować studentów o odwołaniu zajęć ww godzinach. Planowany czas spotkania to około 1,5 godziny.
 
2. Zapraszam wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 21 listopada 2014 r., o godz. 12.10, w sali 201 w budynku przy ul. Prawocheńskiego 15. Przedmiotem spotkania będzie wizytacja PKA na kierunku GiK oraz sprawy bieżące. Obecność w spotkaniu jest obowiązkowa.
 
Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
 
                                                        

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.