Projekt „Książka dla studenta”

Projekt  „Książka dla studenta”

 Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej bierze udział w projekcie „Książka dla studenta”, którego istotą jest bezpłatne przekazywanie na potrzeby studentów wybranych przez redakcję GEODETY i portalu Geoforum.pl wartościowych publikacji z zakresu szeroko rozumianej geodezji i kartografii oraz GIS.

Obecnie przekazywane książki:

• „Infrastruktura informacji przestrzennej w UML”, dr Zenon Parzyński (Politechnika Warszawska) i dr Agnieszka Chojka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Przesłaniem publikacji jest ułatwienie czytania zapisanych w języku UML modeli pojęciowych dotyczących IIP, które pojawiły się w wielu wydanych w ostatnich latach aktach prawnych. Jest to też pierwsza publikacja na rynku, która przystępnie omawia takie zagadnienia, jak: modelowanie pojęciowe i schematy aplikacyjne, język UML, normy ISO serii 19100, dyrektywa INSPIRE oraz GML jako standard wymiany danych.

Sponsorem publikacji jest firma Intergraph Polska.

 • „Słownik polsko-angielski i angielsko-polski z zakresu fotogrametrii”, który opracował dr hab. Zdzisław Kurczyński z Politechniki Warszawskiej. Okazuje się bowiem, że nie umiemy mówić o współczesnej fotogrametrii (a więc także o geodezji) po polsku i dotyczy to nie tylko środowiska wykonawców, ale również naukowców. Chcielibyśmy, by to opracowanie było pierwszym krokiem w przywracaniu polskiego słownictwa do naszych rozmów o nowych technologiach.

 Sponsorem głównym publikacji jest firma Canon, sponsorami są: OPEGIEKA Elbląg i MGGP.
 Książki zostaną przekazane najaktywniejszym studentom organizującym i uczestniczącym w konferencjach studenckich oraz wyróżniających się osiągnieciami w nauce.

dr inż. Kamil Kowalczyk
Prodziekan ds. rozwoju i kształcenia