UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

Poniżej harmonogram obowiązkowych wykładów

SZKOLENIE Z ZAKRESU BiHP

Wykładowca: mgr inż. Danuta Kuryj

Rok I specjalność GiG (studia I stopnia)

28.10.2014r. godz. 17.00 – 20.15 sala 306/B

Rok I specjalność GiSN (studia I stopnia)

04.11.2014r. godz. 17.00 – 20.15 sala 306/B

Rok I specjalność DnRN oraz PiIP (studia I stopnia)

18.11.2014r. godz. 17.00 – 20.15 sala 306/B

ETYKIETA

Wykładowca: dr Anna Kołodziejczyk

Rok I specjalność GiG (studia I stopnia)

25.11.2014r. godz. 17.00 – 20.00 sala 306/B

Rok I specjalność GiSN (studia I stopnia)

02.12.2014r. godz. 17.00 – 20.00 sala 306/B

Rok I  studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia

09.12.2014r. godz. 17.00 – 20.00 sala 306/B

Rok I  studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna

16.12.2014r. godz. 17.00 – 20.00 sala 306/B