Seminarium naukowe mgr inż. Marty Krukowskiej

SEMINARIUM
I N S T Y T U T  G E O D E Z J I
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Sala Rady Wydziału
, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 930 – 1000

Uprzejmie zapraszam na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr inż. Marty Krukowskiej pt.
Badania nad wykorzystaniem nowych cywilnych sygnałów GPS oraz nowych produktów czasu rzeczywistego służby IGS
do poprawy rozwiązania nawigacyjnego
.

które odbędzie się 2.09.2014 r.

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

     

 Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

 

Komitet naukowy:                                                Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.        Dr inż. Karol Dawidowicz
Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM                          Dr inż. Jacek Rapiński
Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM               Mgr inż. Marta Krukowska
Dr inż. Jacek Paziewski