Ocena nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr  12 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  27 kwietnia 2004 roku w sprawie: kryteriów oceny i trybu oceniania nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych - zobacz *.pdf.

Ocena 2014

  1. Pismo Prorektora ds. Kadr - zobacz *.pdf.

  2. Decyzja Dziekana dotyczaca powołania Komisji Oceniającej Kadrę Kierowniczą - zobacz.

  3. Harmonogram anonimowej oceny osób pełniących funkcje kierownicze - zobacz.