Newsletter 1/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. Zarządzenie Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieCzytaj więcej.
 2. Zarządzenie Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychCzytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej. ||| Awanse (plakat) ||| Ocena (plakat).
 2. DECYZJA Nr 18/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: zasad finansowania publikacji wybranych monografii naukowych, przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora realizowanych przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Bal GEODETY 2014. Czytaj więcej.
 2. Skrócony czas pracy portierni w lutym br. Czytaj więcej.
 3. Summer School on Intellectual Property (Bonn, July 21 - August 1, 2014) at the University of Bonn. Czytaj więcej.
 4. Wyniki głosowania na Belfra 2013. Czytaj więcej.
 5. Pismo Dziekana dot. wykorzystania narzutów na koszty wydziałowe. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, 6-7 marca 2014 r. Czytaj więcej.
 2. XXII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego NieruchomościCzytaj więcej.
 3. III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 4-6 czerwca 2014 r. Czytaj więcej.
 4. Seminarium Naukowe GIK Sieci Geodezyjne, Grybów, 25-27 wrzesnia 2014 r. Czytaj więcej.
 
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.