Newsletter 7-9/2013

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 255 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Wileńkim. Czytaj więcej.
 2. Zarządzenie Nr 78/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”. Czytaj więcej.
 3. Zarządzenie Nr 71/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 5. Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału

 1. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała  Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Uniwersytetem Wileńskim.
 2. Terminy i tematyka posiedzeń Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz terminy posiedzeń Kolegium Dziekańskiego w roku akademickim 2013/2014. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Zaproszenie na Wydziałową Inaugurację Roku akademickiegi. Czytaj więcej.
 2. Jak sprawdzić INDEKS CYTOWAŃ oraz H-INDEKS w bazie Web of Knowledge. Czytaj więcej.
 3. Rusza budowa 3 stacji systemu LOFAR w Polsce. Czytaj więcej.
 4. Infrastruktura informacji przestrzennej w UML. Czytaj więcej.
 5. Wyniki naboru na studia III stopnia. Czytaj więcej.
 6. Podział na grupy w roku akademickim 2013/2014 - semestr zimowy, studia stacjonarne. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. XXII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Czytaj więcej.
 2. XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Czytaj więcej.
 3. I Kongres Gospodarki Przestrzennej "Prawo Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 4. II Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów. Czytaj więcej.
 
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.