Newsletter 4/2013

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA  Nr  198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.
 2. UWAGA ADIUNKCI! UCHWAŁA  Nr  197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 3. Zarządzenie Nr  29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 4. Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. Czytaj więcej.
 5. W Zarządzeniu Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich znajdują się istotne informacje dotyczące procedury składania rozprawy doktorskiej. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału

 1. U C H W A Ł A Nr 59 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: polityki kadrowej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 57 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom i studentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A Nr 54 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2013-2020. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Międzynarodowa Konferencja BioTech 2013 Czytaj więcej.
 2. Wykład otwarty: „Globalny Geodezyjny System Obserwacji jako element Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi". prof. Jarosław Bosy - Prodziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Czytaj więcej.
 3. Stanowiska Dziekan. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. 23-25 kwietnia 2013 roku miała miejsce Europejska Konferencjia Nawigacyja (ENC 2013). Czytaj więcej.
 2. XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 27 – 29 maja 2013 roku, Wrocław. Czytaj więcej.
 3. International Reference Ionosphere Workshop w Olsztynie. 24-28 czerwca 2013 r. Czytaj więcej.
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.