II tura Rejestracji Dyplomanta

 

Studenci III roku studiów stacjonarnych oraz III roku studiów niestacjonarnych i I roku studiów niestacjonarnych!

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do poszczególnych jednostek w I turze rejestracji dyplomanta powinni dokonać powtórnej rejestracji na stronie http://www.wgipb.uwm.edu.pl/rejestracja-dyplomanta. Termin powtórnej (II tura) rejestracji: 15 lutego 2015 roku.

Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM