Konferencje naukowe: AKADEMIĘ KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI ORAZ IX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZUIM GEOINFORMACJI

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
Zakład Geodezji Geoinformatyki, Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

zapraszają do udziału w połączonych konferencjach 
 II AKADEMII KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI
pt. Redakcja cyfrowych map tematycznych – nauka i praktyka
Wrocław, 28-29 marca 2017 r.

 IX OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZUIM GEOINFORMACJI
pt. Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego
Wrocław, 29-31 marca 2017 r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji: kartografia.pwr.edu.pl/konferencje