GIS W NAUCE 7-10 czerwca 2017 roku

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny mam zaszczyt zaprosić wszystkich użytkowników i pasjonatów systemów GIS do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w NAUCE", która odbędzie się w dniach 7-10 czerwca 2017r na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w najbardziej malowniczym polskim kampusie akademickim "Kortowo" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zgłoszenie streszczenia
W celu zgłoszenia referatu lub posteru należy przesłać jego abstrakt z określeniem typu wystąpienia (referat/poster) na wskazany poniżej adres mailowy. Treść streszczenia powinna obejmować maksymalnie 2500 znaków ze spacjami. W pliku ze streszczeniem prosimy o dodanie tytułu referatu lub posteru oraz maksymalnie pięć słów kluczowych.

Termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów: 30 kwietnia 2017
Adres do nadsyłania streszczeń referatów i posterów: monika.sienkiewicz@uwm.edu.pl
Osoba do kontaktu w sprawie nadsyłania streszczeń referatów i posterów: dr inż. Monika BIRYŁO

Ważne terminy
1. Rejestracji na konferencję oraz zgłoszenia abstraktu referatu lub posteru prosimy dokonać do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
2. Opłatę konferencyjną należy wnieść do 15 maja 2017 r.
3. Ostateczny termin rejestracji uczestnictwa w konferencji bez referatów upływa 31 maja 2017 roku.

Program ramowy oraz inne szczegóły dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo w komunikacie oraz na stronie: http://giswnauce.uwm.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: giswnauce@uwm.edu.pl