I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Regionalne Aspekty Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"

Szanowni Państwo,
zapraszamy do uczestnictwa
w  I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
pt. "Regionalne Aspekty Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego",
która odbędzie się w
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w dniach 19-20 maja 2016 r.


Konferencja jest organizowana przez Wydziały: Prawa i Administracji oraz Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.

Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w aspekcie zarządzania tym systemem na poziomie regionalnym. Do dyskusji zapraszamy naukowców, praktyków oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach, związanych z tematyką badań i analiz ruchu drogowego, zarządzania infrastrukturą transportową, zagadnieniami prawa i nadzoru nad ruchem drogowym, szkoleniami i edukacją dla bezpieczeństwa.

Chcielibyśmy, by konferencja stała się cyklicznym wydarzeniem umożliwiającym prezentację wyników badań oraz formułowanie istotnych problemów związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach w odniesieniu do działań regionalnych.

Szczegóły zamieszczamy w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl/brd 

Zakwalifikowane referaty będą opublikowane jako rozdziały w monografii po konferencyjnej (5 pkt)

Komitet Organizacyjny