Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Wymagane dokumenty wg "nowego systemu - APD"

Osoby sprawdzające pracę dyplomową po 15 maja 2015 r. w systemie APD

  Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie (pok. nr 15) następujące dokumenty:

  1. 3 egzemplarze pracy magisterskiej/ inżynierskiej w twardych oprawach (w tym 1 egzemplarz z płytą CD-R* lub DVD-R* przyklejoną do wewnętrznej strony okładki oraz z podpisem promotora pod płytą. Koperta w której załączona jest płyta musi być opisana zgodnie ze wzorem znajdującym się w wytycznych przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa);
  2. Przy pracy wspólnej 4 egzemplarze pracy magisterskiej/ inżynierskiej w twardych oprawach (w tym 2 egzemplarze  z płytą CD-R* lub DVD-R* przyklejoną do wewnętrznej strony okładki oraz z podpisem promotora pod płytą. Koperta w której załączona jest płyta musi być opisana zgodnie ze wzorem znajdującym się w wytycznych przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa);

    *Na płycie CD musi być zapisana praca w jednym pliku Word i Pdf ( w przypadku pracy magisterskiej dodatkowo prezentacja), numery stron muszą być tożsame z wydrukiem!
     
  3. Wydrukowaną z APD ostateczną wersję pracy ze znakiem wodnym łącznie z dodatkową wersją elektroniczną, utrwaloną na płycie CD. Praca dyplomowa powinna dodatkowo zawierać streszczenie w języku obcym nowożytnym oraz stronę tytułową w języku angielskim.
  4. Wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej.
  5. Zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm  -  4 sztuk ( na białym lub jasnym – jednolitym tle, technika czarnobiała lub kolorowa, strój elegancki)
  6. Dowód wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł.

Osoby zainteresowane odpisem dyplomu w języku angielskim przynoszą 5 zdjęć,  dowód wpłaty 100 zł (koszt odpisu w jęz. ang. wynosi 40 zł) oraz podanie z prośbą o  wydanie odpisu dyplomu  w języku angielskim.

Opłatę należy wnosić na konto indywidualne studenta (do pobrania z systemu USOS, zakładka „moje studia” następnie „płatności")

Powyższe dokumenty (cały komplet !) należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

 

Odbiór dyplomu:

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka „moduły dodatkowe” i dalej „obiegówki”)

Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz.1634,  § 12, pkt 5.)