19-21.10.2017 r. odbyła się konferencja pt.: "Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii lądowej" organizowana przez WGIPB

 konferencja pt: „Aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej”

W dniach 19 – 21 października 2018 r. odbyła się konferencja pt: „Aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej” organizowana przez Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Pomoc i wsparcie jako współorganizatorzy zaoferowały: Warmińsko-Mazurska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Olsztynie, Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Olsztynie, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zakład Usług Wodnych w Dobrym Mieście, Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów KRESKA

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób z różnych ośrodków akademickich. Gościliśmy naukowców z takich uczelni jak: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Warszawska, Akademia Techniczno – Humanistyczna Bielsko - Biała. Poza tym w konferencji uczestniczyli przedstawiciele:  Instytutu Techniki Budowlanej – Warszawa, firmy GEO-SYSTEM Sp. zoo, Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej, FSNT Oddział w Katowicach. Dużą grupę uczestników stanowili pracowniczy Wydziału organizującego spotkanie.

Do grona uczestników dołączył również gość z zagranicy – prof. Carles Serrat – Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH, Hiszpania.

Na konferencję zgłoszono ponad 60 referatów, które zostały wygłoszone i przedyskutowane podczas 10 sesji naukowych. Większość referatów została opublikowana w czasopismach branżowych: Materiały Budowlane, Open Engineering, Civil and Environmental Engineering Reports, Geodesy and Cartography, Real Estate Management and Valuation,  Acta Scientiarum Polonorum Administratio Lokorum oraz wydwnictwo WAT.

W konferencji uczestniczyli również sponsorzy – przedstawiciele przemysłu. Swoją ofertę przedstawiły firmy: Cement – Ożarów, DAN – WOOD, MAPEI, Quick – Mix.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez JM. Rektora UWM w Olsztynie, Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

19 – 21 października 2017 r. odbyła się konferencja pt: „Aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej” 19 – 21 października 2017 r. odbyła się konferencja pt: „Aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej”19 – 21 października 2017 r. odbyła się konferencja pt: „Aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej” 19 – 21 października 2017 r. odbyła się konferencja pt: „Aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej”