Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kobylińskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

zawiadamiają

o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Katarzyny Kobylińskie

                       

nt.:  „Modelowanie i symulacje wybranych zjawisk przestrzennych”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 9 października 2018 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 01)

Promotor:                      prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.

                                       Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji,
                                      Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
                                      w Olsztynie

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM

                                        Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji,
                                        Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
                                        w Olsztynie

Recenzenci:                  dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw. PWr

                                       Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
                                       Politechniki Wrocławskiej

                                       dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH

                                       Katedra Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii
                                       Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

 

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B - Oddział Zbiorów Specjalnych.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pod adresem http://wgipb.uwm.edu.pl/procedura-przewodu-doktorskiego#Kobylińska

 

Porządek posiedzenia  >>>pobierz<<<

 

Dziekan

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM