XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Kataster nieruchomości", 13-14 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Geodetów Polskich organizuje w dniach 13-14 listopada 2017 r. XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu "Kataster nieruchomości" w Ostrowie Wielkopolskim na temat: Kataster Nieruchomości z perspektywy ostatnich 30 lat. Obecny stan prawny i postulowane zmiany w świetle budowy ZSiN oraz prac Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii.

Patronat nad konferencją objęła Pani Grażyna Kierznowska Główny Geodeta Kraju. Obowiązujące przepisy wprowadziły w miejsce Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych SWDE  standard GML (Geography Markup Language). Z wykorzystaniem tego standardu nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków są przekazywane do centralnego repozytorium. Są ogromne problemy z wdrożeniem tego standardu ze strony twórców oprogramowań, a wynikają głównie z niedoskonałości przepisów. O wszystkich sprawach będzie mowa na konferencji, aby nie dochodziło do sytuacji, że wykonywane np. modernizacje ewidencji gruntów i budynków nie będą przyjmowane przez podgik, a są finansowane z środków Unii Europejskiej. Zostaną też omówione wyniki dotychczasowych prac Zespołu doradczego powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i katografii. Myślę, że uwagi i propozycje wynikające z prezentacji i dyskusji na konferencji zostaną wzięte pod uwagę przy dalszych pracach Zespołu doradczego przy MIiB i Głównego Geodetę Kraju. Organizatorzy zapraszają wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie geodezji i kartografii i dlatego zwracamy się do Państwa o udział przedstawicieli nauki w konferencji, którzy są w dużej mierze twórcami zmian w geodezji i kartografii.

Udział w konferencji wezmą też przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej i wykonawstwa geodezyjnego i mamy nadzieję, że nie zabraknie przestawicieli nauki. 

Z poważaniem
Stanisław Cegielski
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Zarząd Główny
Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Więcej informacji (patrz)