XVIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Wisła 17-18 maja 2018 r.

W imieniu Patronów, Opiekuna Konferencji i Organizatorów chciałabym zaprosić do wzięcia udziału w XVIII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa.
Konferencja, jak co roku, organizowana jest przez Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i odbędzie się 17-18 maja 2018 roku w Wiśle.
Celem konferencji jest:
• prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
• zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz - co nie jest bez znaczenia - wzajemne poznanie się,
• dyskusja z udziałem Profesorów - być może przyszłych Recenzentów dysertacji.

Pragniemy, aby w konferencji uczestniczyli nie tylko Doktoranci, ale także Profesorowie opiekujący się rozwojem naukowym młodej kadry.

Oficjalna strona konferencji zostanie zaktualizowana w najbliższych dniach.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym Komunikacie nr 1.

Szczegółowy program podany zostanie w późniejszym terminie w Komunikacie nr 2.

Z poważaniem,
dr inż. Karolina Knapik
Organizator XVIII KNDWB